Nghiên cứu mới làm tăng sản lượng mủ cao su

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Tài nguyên Bền vững RIKEN (CSRS) ở Nhật Bản cùng với các cộng sự tại Đại học Sains Maylaysia (USM) đã thành công trong việc giải thích chuỗi gen đối với cây cao su Hevea brasiliensis, cây cao su bản địa ở Braxin.

                 

                Các gen liên quan đến cao su và khả năng kháng bệnhlà hai yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng mủ.

Trên tạp chí Scientific Reports, nghiên cứu báo cáo chuỗi gen phác thảo hơn 93% gen thể hiện và các vùng xác định cụ thể đối với quá trình sinh trưởng tổng hợp của cây cao su.

Cao su tự nhiên chảy trong ống dẫn cao su và bảo vệ cây khỏi côn trùng khi cây bị thương. Đối với con người, đây là nguồn tài nguyên quan trọng đối với nhiều ứng dụng công nghiệp bởi một số tính năng có ích không được tái sản xuất trong cao su tổng hợp. Mặc dù một số tình trạng của cây mà năng suất cao su của cây này có thể cao hơn cây kia, song nguyên nhân lý giải điều này vẫn chưa được biết.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi ông Minami Matsui tại RIKEN (CSRS) và Alexander Chong tại USM đã đặt ra để sắp xếp trình tự và phân tích bộ gen cây cao su Hevea brasiliensis. Thông tin di truyền có thể hé lộ gen nào góp phần vào khả năng cho sản lượng mủ cao. Điều này giúp các nhà khoa học phát triển các giống cao su năng suất cao hơn.

Sau khi sắp xếp chuỗi gen cao su, các nhà nghiên cứu so sánh nó với bộ gen cây khác trong họ Euphobiaceae, như sắn và cây thầu dầu. Sự so sánh cho thấy khi các cây này chia sẻ một cụm lớn gồm hơn 12.000 gen họ hàng, gần 200 gen họ hàng là duy nhất đối với cây cao su.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Tài nguyên Bền vững RIKEN (CSRS) ở Nhật Bản cùng với các cộng sự tại Đại học Sains Maylaysia (USM) đã thành công trong việc giải thích chuỗi gen đối với cây cao su Hevea brasiliensis, cây cao su bản địa ở Braxin.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát các gen liên quan đến cao su và khả năng kháng bệnh – hai yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng mủ và nhận thấy rằng hai protein có mặt nhiều nhất tạo nên cao su – Yếu tố độ co giãn cao su và phân tử cao su nhỏ – được giải thích trên một lượng gen lớn được tập trung trong một vùng nhỏ của bộ gen. Mặc dù các cây nhiệt đới khác cũng thể hiện các protein này nhưng hơn 8 lần trên các gen khác nhau là duy nhất đối với Hevea brasiliensis. Phân tích biểu hiện gen (CAGE) – một phương pháp phát triển tại RIKEN – hé lộ rằng việc thể hiện các protein này là chi tiết mô, với biểu hiện lớn hơn 100 lần trong mủ so với lá.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy rằng, so với các thành viên khác của họ Euphobiaceae, cây cao su có nhiều gen liên quan đến khả năng kháng bệnh hơn, và các gen này cũng hình thành các cụm bên trong bộ gen. Phát hiện này sẽ giúp cải thiện sản xuất mủ cao su, cây công nghiệp quan trọng ở Malaysia. Đối với USM, các nhà khoa học hy vọng tiếp tục làm việc với RIKEN và các đối tác công nghiệp liên quan để áp dụng kiến thức từ gen đến việc sản xuất cao su tốt hơn.

Share :

Viết bình luận